Böckeme met Eierkoche

Vier Böckeme

Fett zum brode

Vier Eier

Vier Eßlöffel Mähl

Salz

Milch

 

Vun dä Böckeme de Huck aftrecke un de Jröt eruspiddele. Us de Eier, däm Mähl, der Milch un däm Salz ene Eierkoche maache. En de Pann dann dat Fett jevve, de Hälfte vun denne Böckeme e besje dodren brode. Dann dä halve Eierdeich dodrüvver jevve un alles jot backe loße. De andere Hälfte jenausu verarbeide.

***

Hückzodachs säht mer och Böckling dozo.