Keenähze met jung Murre

Drei Pund jung, jrön Ähze

Dreiveedel Pund jung Murre

Vier Eßlöffel Botter

Salz

Zucker

Pitterzilje

 

De Ähze keene un de Murre schrabbe. Botter schmelze un dann en winnich Wasser met Salz dat Jemös zehn Minutte koche loße un met jet Zucker un der Pitterzilje afschmecke.

***

Keenähze sin jröne us der Schal erusjepiddelte Ähze.