Kuschteie

E Pund Kuschteie

Ne Eßlöffel Botter oder Majarin

Ne Eßlöffel Zucker

Jet Zaus vum Brode ov Fleischbröh

 

Die decke un hade Schale vun de Kuschteie met enem Metz krützwies enschnigge un en nem heiße Backovve op enem Blech brode, bes de Schale afjon. Dann en kochend Wasser dun, bes och dat Hückche sich afmaache liet. En nem Kasteröllche der Zucker en der Botter hellbrung röste un de Kuschteie dren schwenke. Met der Brodezaus ov der Fleischbröh de Kuschteie jrad bedecke un köchele loße, bes se jar sin.

***

Dä wor em Urlaub, dä es brung wie en Kuschtei!